Bölüm Başkanı

Prof.Dr.

Mustafa Öztaş

Dr.Öğr.Üyesi

Sunay Türkdoğan

Dr.Öğr.Üyesi

Cemile Nur

Dr.Öğr.Üyesi

Ömer Lütfi Ünsal

Dr.Öğr.Üyesi

Muttalip Ergun Turgay

Araş.Gör.

Abdullah Balcı

Araş.Gör.

Reyhan Yurt

Araş.Gör.

Serhat Çağdaş