Eğitim Komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Muttalip Ergun TURGAY (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Lütfi ÜNSAL

Bologna Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Lütfi ÜNSAL (Koordinatör)

Arş. Gör. Abdullah BALCI

Arş. Gör. Serhat ÇAĞDAŞ

İntibak Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Sunay TÜRKDOĞAN (Başkan)

Arş. Gör. Abdullah BALCI

Staj Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Sunay TÜRKDOĞAN (Başkan)

Arş. Gör. Abdullah BALCI

ÇAP Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Sunay TÜRKDOĞAN (Koordinatör)

Arş. Gör. Abdullah BALCI

Tanıtım ve İletişim Komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Cemile NUR (Başkan)

Arş. Gör. Serhat ÇAĞDAŞ

Web Sayfası Sorumluları

Dr.Öğr.Üyesi Cemile NUR (Koordinatör)

Arş. Gör. Serhat ÇAĞDAŞ

Mezunlarla İletişim Komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Cemile NUR (Koordinatör)

Arş. Gör. Serhat ÇAĞDAŞ

Erasmus Komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Muttalip Ergun TURGAY (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Lütfi ÜNSAL

Farabi Komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Muttalip Ergun TURGAY (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Lütfi ÜNSAL

Mevlana Komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Muttalip Ergun TURGAY (Koordinatör)

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Lütfi ÜNSAL

Uluslararası İlişkiler Sorumlusu

Dr.Öğr.Üyesi Muttalip Ergun TURGAY (Koordinatör)

Arş. Gör. Abdullah BALCI

Burs Sorumlusu

Arş. Gör. Reyhan YURT

Arş. Gör. Serhat ÇAĞDAŞ

Leonardo Da Vinci Sorumlusu

Arş. Gör. Reyhan YURT

Arş. Gör. Serhat ÇAĞDAŞ

Proje Yönetim Birimi Sorumlusu

Arş. Gör. Reyhan YURT

Arş. Gör. Serhat ÇAĞDAŞ

İkili Anlaşmalar Sorumlusu

Arş. Gör. Reyhan YURT

Arş. Gör. Serhat ÇAĞDAŞ

Ders Plan-Program-Sınav Komisyonu

Arş. Gör. Reyhan YURT

Arş. Gör. Serhat ÇAĞDAŞ


Etiket: eem komisyon