Bölüm Başkan Vk.

Prof.Dr.

Naci Genç

Prof.Dr.

Mustafa Öztaş

Doç.Dr.

Sunay Türkdoğan

Dr.Öğr.Üyesi

Cemile Nur

Dr.Öğr.Üyesi

Muttalip Ergun Turgay